Gdzie robić biobsję trofoblastu? i czy biobsja trofoblastu?