Złamanie kości udowej - ciekawostka medyczno-socjalna