Rezolucja w sprawie żywności i żywienia w szpitalach.