5 Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie

Leczenie POChP uzależnione jest przede wszystkim od ciężkości choroby.
Należy dokonać całościowej oceny POChP w oparciu o ocenę stopnia ciężkości obturacji w badaniu spirometrycznym, ocenę charakteru i nasilenia objawów podmiotowych oraz ryzyka zaostrzeń oraz współistnienie innych chorób.

Do oceny stopnia ciężkości obturacji służy wskaźnik FEV1 (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa):
1. ≥80% - lekka (GOLD1)
2. ≥50% ( <80%) - umiarkowana (GOLD2)
3. ≥30% ( <50%) - ciężka (GOLD 3)
4. <30% - bardzo ciężka (GOLD 4)

Do oceny nasilenia objawów podmiotowych używa się:
1. testu CAT – test obejmujący wpływ choroby na życie codzienne i samopoczucie chorego (>/10 – duże nasilenie objawów) ...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.