2 Gliptyny – inhibitory DPP-4 w leczeniu cukrzycy typu 2

Inhibitory DPP-4 należą do grupy leków inkretynowych. W warunkach fizjologicznych spożycie pokarmu lub dojelitowe podanie glukozy silniej stymulują wydzielanie insuliny przez komórki β wysp trzustki, niż dożylne obciążenie glukozą. Zjawisko to nazwane efektem inkretynowym odpowiada za około 50-70% odpowiedzi insulinowej na spożyty posiłek. Hormonami odpowiedzialnymi za powstanie tego efektu są: glukagonopodobny peptyd typu 1 (GLP-1, glucagon-like peptide 1) oraz glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP, glucose-dependent insulinotropic peptide). U chorych z cukrzycą typu 2 efekt inkretynowy jest upośledzony, co powodu...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.