2 Dyslipidemia w cukrzycy

Za nadrzędny cel leczenia dyslipidemii w cukrzycy uznaje się obniżenie cholesterolu frakcji LDL.
Wtórny cel leczenia natomiast stanowi stężenie cholesterolu „nie-HDL”.

Chorych na cukrzycę można podzielić na trzy grupy biorąc pod uwagę ryzyko sercowo-naczyniowe:
1. Chorzy bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego (chorzy z obecnością powikłań naczyniowych takich jak przebyty zawał serca, ostry incydent wieńcowy, rewaskularyzacje naczyń wieńcowych, udar, przejściowy atak niedokrwienny, tętniak aorty i choroba naczyń obwodowych lub chorzy z obecnymi innymi czynnika...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.