4 Świąd - istotny, nie tylko dla dermatologów - diagnostyka i leczenie


Świąd definiuje się jako nieprzyjemne odczucie prowadzące do drapania się. Świąd został po raz pierwszy zdefiniowany w 1660 r. przez Samuela Hafenreffera. Jest najczęściej zgłaszanym objawem w dermatologii. Mimo, że często towarzyszy chorobom skóry może dotyczyć skóry niemienionej i być efektem chorób ogólnoustrojowych. Znacznie częściej występuje u osób w podeszłym wieku. U dorosłych często wynika z współwystępowania choroby ogólnoustrojowej. U dzieci natomiast częściej występuje w przebiegu chorób skóry.

IFSI (International Forum for the study on itch) dzieli świąd na III zasadnicze grupy:

I-osoby ze świądem w obrębie skóry zmienionej chorobowo
II-osoby ze świądem w obrębie skóry niezmienionej chorobowo
III-osoby, u których zmiany skórne występują wtórnie do drapania
Istnieje wiele przyczyn świądu różn...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.