2 Nietolerancja histaminy i jej związek z występowaniem chorób alergicznych

Termin „nietolerancja histaminy” (ang. Histamine intolerance, HIT) pojawił się po raz pierwszy w literaturze naukowej w 1980r, a jego popularność znacznie wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu. Jest to stan w którym ilość histaminy z ustroju przekracza próg tolerancji, co prowadzi do rozwoju objawów. Symptomy przypisywane HIT nie mają przyczyny immunologicznej. Ponieważ przypominają one objawy chorób alergicznych, w których jednak dochodzi do uwalniania histaminy w mechanizmie immunologicznym, HIT opisywana jest jako reakcja pseudoalergiczna.

Histamina to amina biogenna powstająca w wyniku dekarboksylacji histydyny. Endogennie syntetyzowana i magazynowana przez mastocyty i bazofile jest jednym z najważniejszych mediatorów nie tylko reakcji IgE-zależnych, ale także IgE-niezależnych. Histamina w organizmie metabolizowana jest dzięki dwóm enzymom: N-metylotransferazie histaminy (HNMT) i oksydazie diaminowej (DAO).
HNMT odpowiada za metabolizm...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.