Kontrowersyjna ustawa refundacyjna

W dniu 26 września 2012 roku petycja do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z podpisami prawie 8000 lekarzy i studentów medycyny została złożona.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Konsylium24.pl

Treść złożonej petycji:

Sz.P. Minister Zdrowia
dr Bartosz Arłukowicz
Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
My, lekarze Konsylium24, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o zajęcie się bardzo trudną sytuacją młodych lekarzy w Polsce.

Apelujemy o:

 1. Zinformatyzowanie całego procesu przebiegu specjalizacji, aby każdy lekarz w trakcie specjalizacji, posiadając swoje elektroniczne konto w Centralnym Rejestrze, mógł na bieżąco przez internet zapisywać się na obowiązkowe i fakultatywne kursy, uzupełniać rejestr odbytych staży i wypełnionych procedur, rozplanowywać czas przeznaczony na specjalizację, być w kontakcie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 2. Skonstruowanie przejrzystego, ogólnodostępnego systemu , w którym na kilka lat z góry będzie wiadomo kiedy, gdzie i ilu lekarzy będzie mogło specjalizować się w danej dziedzinie. Każdorazowe ogłaszanie tych informacji w ostatnich dniach naboru uniemożliwia młodym lekarzom zaplanowanie swojej ścieżki rozwoju zawodowego.
 3. Umożliwienie absolwentom Wydziałów Lekarskich specjalizowania się w wybranej przez nich dziedzinie przez zapewnienie wystarczającej puli rezydenckich miejsc specjalizacyjnych, których w ostatnich kwalifikacjach nie wystarczało nawet dla połowy chętnych lekarzy. To oznacza dla polskich pacjentów, już w niedalekiej przyszłości jeszcze większe ograniczenie dostępu do lekarzy-specjalistów i wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę lekarską.
 4. Coroczną waloryzację wynagrodzeń dla lekarzy-stażystów i lekarzy-rezydentów o współczynnik inflacji. Od kilku lat, pomimo utrzymującej się inflacji, wynagrodzenia lekarzy-stażystów i lekarzy-rezydentów nie zmieniają się ani o jeden grosz.
 5. Uwspólnienie systemu naboru na specjalizacje, niezależnie od jej formy (rezydentura, etat, umowa cywilno-prawna). Przeprowadzanie naboru komputerowo:
  • nabór wyłącznie wg wyników z egzaminu końcowego i dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata,
  • umożliwienie lekarzom wskazanie kilku miejsc, w których chcą odbywać specjalizację, aby system mógł je rozdzielać w kolejności zainteresowanym kandydatom,
  • zlikwidowanie niezrozumiałych ograniczeń geograficznych (aktualnie, z nieznanych przyczyn, można starać się o specjalizację tylko w jednym województwie).

Jeżeli zależy Panu Ministrowi na dobru polskiego Pacjenta, docenia Pan lekarzy, dla których wykonywanie zawodu jest pasją, nie chce Pan Minister kolejnego wielkiego exodusu młodych polskich lekarzy za granicę, to bardzo prosimy o pilne spełnienie naszych pięciu, w skali państwa drobnych, a dla środowiska młodych lekarzy życiowo ważnych postulatów.

Petycję podpisało 3294 lekarzy.

Petycję podpisało 6014 studentów medycyny.

Akcję wspierało Stowarzyszenie "Młody Lekarz"

Mlodylekarz

Lista studentów, którzy popierają petycję do Pana Ministra Zdrowia dr Bartosza Arłukowicza w sprawie młodych lekarzy

Uczelnia Liczba podpisów
UMB Białystok 415
CM UMK Bydgoszcz 347
GUMed Gdańsk 535
UJ CM Kraków 469
UML Lublin 631
UM Łódź i dawny WAM 739
UWM Olsztyn 49
UMP Poznań 471
PUM Szczecin 357
SUM Śląsk 726
WUM Warszawa 697
UMW Wrocław 473
uczelnia zagraniczna 107

Zamknij

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityka prywatności