Petycja do nowego Ministra Zdrowia - Pomóżmy młodym lekarzom

Treść petycji:

Sz.P. Minister Zdrowia
prof.dr hab.n.med. Marian Zembala

Szanowny Panie Ministrze,
My, polscy lekarze i studenci medycyny, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o zajęcie się bardzo trudną sytuacją młodych lekarzy w Polsce.

Apelujemy o:

 1. Zinformatyzowanie całego procesu przebiegu specjalizacji, aby każdy lekarz w trakcie specjalizacji, posiadając swoje elektroniczne konto w Centralnym Rejestrze, mógł na bieżąco przez Internet zapisywać się na obowiązkowe i fakultatywne kursy, uzupełniać rejestr odbytych staży i wypełnionych procedur, rozplanowywać czas przeznaczony na specjalizację, być w kontakcie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 2. Skonstruowanie przejrzystego, ogólnodostępnego systemu, w którym na kilka lat z góry będzie wiadomo kiedy, gdzie i ilu lekarzy będzie mogło specjalizować się w danej dziedzinie. Każdorazowe ogłaszanie tych informacji w ostatnich dniach naboru uniemożliwia młodym lekarzom zaplanowanie swojej ścieżki rozwoju zawodowego.
 3. Umożliwienie absolwentom Wydziałów Lekarskich specjalizowania się w wybranej przez nich dziedzinie przez zapewnienie wystarczającej puli rezydenckich miejsc specjalizacyjnych, których w ostatnich kwalifikacjach nie wystarczało nawet dla połowy chętnych lekarzy. To oznacza dla polskich pacjentów, już w niedalekiej przyszłości jeszcze większe ograniczenie dostępu do lekarzy-specjalistów i wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę lekarską.
 4. Coroczną waloryzację wynagrodzeń dla lekarzy-stażystów i lekarzy-rezydentów o współczynnik inflacji. Od kilku lat, pomimo utrzymującej się inflacji, wynagrodzenia lekarzy-stażystów i lekarzy-rezydentów nie zmieniają się ani o jeden grosz.
 5. Uwspólnienie systemu naboru na specjalizacje , niezależnie od jej formy (rezydentura, etat, umowa cywilno-prawna). Przeprowadzanie naboru komputerowo:
  • nabór wyłącznie wg wyników z egzaminu końcowego i dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata,
  • umożliwienie lekarzom wskazanie kilku miejsc, w których chcą odbywać specjalizację, aby system mógł je rozdzielać w kolejności zainteresowanym kandydatom,
  • zlikwidowanie niezrozumiałych ograniczeń geograficznych (aktualnie, z nieznanych przyczyn, można starać się o specjalizację tylko w jednym województwie).
 6. Zgodę na ujawnianie przez Centrum Egzaminów Medycznych, zgodnie z dobrym obyczajem panującym w krajach rozwiniętych, treści wszystkich zadań z przeprowadzanych Lekarskich Egzaminów Końcowych (LEK i L-DEK) oraz Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES).

Jeżeli zależy Panu Ministrowi na dobru polskiego Pacjenta, docenia Pan lekarzy, dla których wykonywanie zawodu jest pasją, nie chce Pan Minister kolejnego wielkiego eksodusu młodych polskich lekarzy za granicę, to bardzo prosimy o pilne spełnienie naszych sześciu, w skali państwa drobnych, a dla środowiska młodych lekarzy życiowo ważnych postulatów.

Z poważaniem,
Polscy Lekarze

Petycję podpisało 1059 lekarzy.

Petycję podpisało 0 studentów medycyny.

Lista studentów, którzy popierają petycję do Pana Ministra Zdrowia prof.dr hab.n.med. Mariana Zembali w sprawie młodych lekarzy

Uczelnia Liczba podpisów

Dnia 15.07.2015 została złożona petycja do Ministra Zdrowia z podpisami 1048 polskich lekarzy i 3368 studentów medycyny i stomatologii.

20150715_petycja_list

Zamknij

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityka prywatności