Nie dla likwidacji LEP i L-DEP. Udało się! LEP nie będzie zlikwidowany!

24 listopada 2010 roku petycja Konsylium24 z podpisami 10,385 lekarzy i studentów medycyny, została przekazana do Ministerstwa Zdrowia. Petycja była wyrazem sprzeciwu środowiska studentów medycyny i lekarzy oraz przedstawienia wielu wątpliwości dotyczących projektu ustawy.

Dowiedzieliśmy się, że na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia posłowie zdecydowali, że prace nad projektem w oprotestowanej postaci zostaną wstrzymane. W przyszłości będzie przygotowany nowy projekt, który ma szczegółowo uwzględnić głos środowiska i ekspertów od dydaktyki w tej sprawie.

Zdecydowano, iż nawet kiedy powstanie nowy ekspercki projekt, wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone będą obowiązywać nie wcześniej niż od października roku 2011 i zaczną obowiązywać dopiero studentów, którzy dostaną się na pierwszy rok studiów.

Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy w sesji lutowej 2011 i kolejnych odbędą się, a system kwalifikacji na specjalizacje nie zostanie zmieniony.

Gratulujemy zaanagażowania i zwycięstwa, a tym którzy będą zdawać LEP i L-DEP życzymy jak największej liczby punktów!

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Konsylium24.pl
Lekarze dla lekarzy

Treść złożonej petycji:

Adresat: Minister Zdrowia dr Ewa Kopacz ul.Miodowa 13, Warszawa

PETYCJA PRZECIWKO LIKWIDACJI LEP I L-DEP JAKO KRYTERIUM KWALIFIKACJI NA SPECJALIZACJE LEKARSKIE I DENTYSTYCZNE

My, Lekarze zrzeszeni w portalu internetowym Konsylium24.pl zwracamy się z prośbą o podjęcie kroków w sprawie propozycji całkowitej rezygnacji z przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (L-DEP), której to jesteśmy przeciwni.

O ile można przyjąć zbyteczność Lekarskiego Egzaminu Państwowego czy Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego jako elementu niezbędnego do otrzymania pełnego Prawa Wykonywania Zawodu, o tyle nie możemy spokojnie przystać na fakt wycofania w/w egzaminów w ogóle.

Egzaminy LEP i L-DEP, pomimo pewnych swych niedoskonałości, są jednocześnie jedną z najbardziej klarownych, miarodajnych i sprawiedliwych form kwalifikacji na specjalizacje lekarskie i dentystyczne.

Egzaminy te spełniają podstawowe kryteria ważne dla aplikantów: są ogólnopolskie, niezależne, dla wszystkich te same i przeprowadzane w jednakowy sposób. Pozwalają porównać wiedzę osób kończących różne uczelnie medyczne zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, czego średnia ocen ze studiów, nie zobrazuje nigdy. Co więcej, można owe egzaminy zdawać na każdym etapie życiowym, z jednoczesną możliwością poprawy niedoskonałego wyniku.

Średnia ocen ze studiów może być elementem pomocniczym. Pokazuje przeszłe, a nie obecne starania, co więcej - żaden z lekarzy, lekarzy stażystów czy osób kończących obecnie uczelnie medyczne nie spodziewał się, że owa średnia może stać się jedynym kryterium rekrutacji na wymarzoną specjalizację i nie czuł presji konieczności poprawy ocen. Ponadto średnia ocen ze studiów zupełnie nie obrazuje tak niezwykle ważnej ustawiczności kształcenia w naszym zawodzie.

Dopóki dostępnych miejsc specjalizacyjnych, szczególnie rezydenckich, jest ciągle mniej, niż aplikujących na nie chętnych - kwalifikacja do kontynuacji kształcenia w wybranej przez lekarza i lekarza dentystę specjalizacji, powinna być nowoczesna, jasna i przejrzysta, nie nasuwająca posądzenia o jakąkolwiek nieuczciwość i faworyzację, uniemożliwiająca manipulację czy nawet korupcję.

Bardzo prosimy o pozostawienie egzaminów LEP i LDEP.

Dziękujemy.

Petycję podpisało 2262 lekarzy.

Petycję podpisało 8487 studentów medycyny.

Lista studentów, którzy popierają petycję do Pani Minister Zdrowia dr Ewy Kopacz w sprawie likwidacji LEP i L-DEP

Uczelnia Liczba podpisów
UMB Białystok 420
CM UMK Bydgoszcz 379
GUMed Gdańsk 929
UJ CM Kraków 903
UML Lublin 505
UM Łódź 748
UWM Olsztyn 65
UMP Poznań 816
PUM Szczecin 521
ŚLUM Śląsk 1223
WUM Warszawa 1094
AMW Wrocław 881

Zamknij

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityka prywatności