Zadałam pytanie.Otrzymałam odpowiedź. Pytanie Jak roliczać pacjenta?. Na kolejną wizytę do por.endokrynologicznej zgłasza się pacjent na wizytę kontrolną z długoletnim rozpoznaniem niedoczynności tarczycy.Wg.dokumentacji jest to pacjent planowany do dalszego leczenia w POZ.Na tą wizytę przynosi nowe skierowanie od lekarza POZ np.incydentaloma nadnercza lew...