Czy możemy być dumni z naszego systemu opieki zdrowotnej? Czy przyjeżdżają do nas delegacje ze Szwecji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, żeby uczyć się od nas jak modelowo traktować swoich obywateli jako...