Grupa australijskich lekarzy, naukowców i inżynierów pracuje nad systemem do tworzenia precyzyjnych modeli naczyń krwionośnych serca. Ma to pozwolić na przewidywan...