NA "Medycyna Pracy – Portal") w zakładce lekarskiej pojawiły się nowe wytyczne pod nazwa "Wytyczne dotyczące wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac z 2016-04-25 sygnowane prze IMP w Łodzi" http://medycyna...