Imponujący wizualnie (zdjęcie!) i zawartością (tu pewnie nie wszyscy się zgodzą) blog pewnej Pani Mecenas specjalizującej się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błęd...