Pogarszający się słuch jest u osób starszych częściowo kompensowany przez działanie odpowiedniego obszaru mózgu - info...