W słabo zarekalmowanym muzeum OGNIA w Żorach można prześledzić historię pozyskiwania energii cieplenej , począwszy od ogniska a na ogniwach fotwoltaicznych kończąc. Polecam. Święto Ogniowe w Żorach od 300 lat http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/zory/a/swieto-ogniowe-w-zorach-2016...