"Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 stycznia 2010 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarłprof. dr hab. n. med. dr h.c.Jerzy Czernikabsolwent i profesor zwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu,doktor honoris causa macierzystej Uczelni z 2009 r.,jej Rektor w latach 1993-1999, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej od 1985 do 2008 roku, były Krajowy Specjalista ds. Chirurgii Dziecięcej w Polsce, autor i współautor wielu podręczników oraz publikacji naukowych poświęconych chirurgii dziecięcej, członek licznych towarzystw naukowych odznaczony wieloma wyróżnieniami, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Ofi...