Witam Mam pytanie do kolegów odnośnie ubezpieczenia w Izbie Lekarskiej.Lubelska izba ma zawartą umowę z Hestią/ nie wiem jak inne/. Czy lekarz,który jest wspólnikiem w sp.jawnej i pracuje u siebie i na kontrakcie w szpitalu może zawrzeć ubezpieczenie dobrowolne w OIL z Hestią.Żadna z wymienionych na stronie izby opcji nie odpowiada temu wariant...