Pacjent po leczeniu operacyjnym z powodu zakrzepicy konczyny dolnej 3 msc temu. Jednoczesnie wywiad zatorowości płucnej (ostra, przewlek...