Czy mamy obowiązek wypisywanie wniosków na turnusy rehabiltacyjne dla osób pracujących w zakładach pracy chronionej typu MSU i inne. Co jakiś cza...