Medycyna Praktyczna 28 numerów 161-172 - lipiec 2004r. - czerwiec 2005r. 181-202 - marzec 2006r. - grudzień 2007r. bez nr 182 (kwiecień 2006r.)Medycyna Po Dyplo...