Protest w Proszowicach W związku z trwającym protestem w SPZOZ Proszowice w Proszowicach pomiędzy lekarzami i dyrekcją szpitala, przy braku zrozumienia ze strony Starostwa Powiatu ,odnośnie tragicznych warunków pracy i płacy mogących być bezpośrednią przyczyną narażenia zdrow...