Imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza, dentysty i felczera mogą być obecnie nanoszone na receptę automatycznie w ...