Prezes Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie p. Zabłocki ogłosił i zrealizował twierdzenie o wyższości punktów edukacyjnych nad zdrowym rozsądkiem! Dowód: lekarze, którzy nie zebrali odpowiedniej ilości tych punktów / niestety nie określił ilości / bez względu na wiek / rencista nawet 80 letni /, bez względu na trudności dojazdu na szkolenie, zasługi, specjalizację, pełnione przed emeryturą funkcje i stanowiska, nie mogą być biegłymi sądowymi. Może dlatego, że byliby krezusami em...