Koleżanki specjalizujace się w chirurgii oraz ginekologii i położnictwie - jak udaje się Wam pogodzić ambicje zawodowe z życiem rodzinnym? Z perspektywy czasu - wybralybyscie znów to samo? Jak było z kwestią ew...