Psychiatra to nie lekarz, a badanie psychiatryczne... nie powinno istnieć. Takie wrażenie odnoszę po wczorajszym dniu pracy w dwóch podmiotach. Niedowiarkom przedstawiam w załączniku autentyczny wpis lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację, jaki znalazłam w historii choroby. Dokumentacja dotyczy pacjenta, którego RAZ w życiu widziałam. Pan choruje na psychozę, jest częściowo ubezwłasnowolniony, nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, posiada kuratora - brata, który jest niezwykle roszczeniowy, pacjenta zaniedbuje, na wizytach opowiada głównie o swoich dolegliwościach fizycznych i o tym na jakiego lekarza gdzie napisał skargę. Jakież było moje zdziwienie kiedy odkryłam, że lekarz udzielił rodzinie pacjenta informacji, że skierowani...