Zamierzam zgłosić w MZ propozycję, aby wypisanie każdej recepty lekarz kończył wykonaniem przysiadu na oczach pacjenta. MZ zapewne przyjmie tę propozycję biorąc pod uwagę stan zdrowia lekarzy i konieczność prewencji chorób serca poprzez ruch. NFZ mógłby na tym również skorzystać i to dwojako: 1. wprowadzając możliwość złożenia przez pa...