Czy jest możliwa poniższa sytuacja: zaczynam rezydenturę z chorób wewnętrznych, po trzech latach chcę przenieść się na wąską specjalizację np. reumatologię. Ponieważ w tym czasie oddział, na którym "robię" internę dostaje akre...