..."W sobotę 15 września w całej Polsce odbyły się nadzwyczajne konferencje szesnastu związków pracodawców zrzeszonych w Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Spotkania zorganizowane zostały z powodu narastającego niepokoju w placówkach POZ. Z uczestnikami wszystkich konferencji połączyli się prezes PZ Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski, którzy przekazali najważniejsze informacje o sytuacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Największe zagrożenia w POZ to zdaniem zarządu PZ: zagrażająca nacjonalizacja prywatnych podmiotów POZ, wchodząca w życie ustawa o POZ, chaos interpretacji prawnych związanych z RODO, eksperymenty związane z informatyzacją, problemy demograficzne (coraz starsi lekarze i inny personel medyczny) oraz wzrost kosztów działalności podmiotów leczniczych. "Przedstawiciele zarządu PZ podkreślali m.in., że zwiększenie obowiązków specjalistów medycyny rodzinnej nie id...