Dziękuję:)Ratownikom,Doktorom i całemu personelowi szpitala im. Jurasza w Bydgo...