PEDIATRIA Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego - Anna Dobrzańska. Atlas chorób serca - Eugene Braunwald Położnictwo praktyczne i operacje położnicze PschyremblaGinekologia praktyczna Pschyrembla Kardiologia u osób w wieku podeszłym Grodzickiego, Gryglewskiej. Cukrzycowe choroby serca - Tatoń, Czech, Opolski Problemy kardiologiczne w cukrzycy - Pupek-MusialikKardiologia – złota kolekcja – Mandecki. Pediatria - Kawalec, Kubicka. Tom 1 i 2. Wirusologia lekarska – K...