Dzień dobry, jak postąpilibyscie Państwo w praktyce POZ z nastepujacym przypadkiem: Rytm zatokowy niemiarowy , Szerokie zespoły QRS co 4 pobudzenie. Załamki Q w odpr. przedsercowych. Ciśnienie 160 mmHg ( zazwyczaj pacjent miał ok 100)...