Ustawa "za życiem" Dziewczynka obecnie 10-ciomiesięczna, prenatalnie rozpoznane poszerzenie komór bocznych, wodogłowie stacjonarne pokrwotoczne bez wskazań do interwencji neurochirurgicznej, rehabilitowana, opóżnienie rozwoju psychoruchowego, odroczone szczepienia z wyjątkiem wzw B. Skierowana prze neurologa do por. neurochir. na ponowną konsultację - terminy zajęte do końca 2019.Życzliwe panie rejestratorki z por. neurochir.-"jak będzie miała pani zaświadczenie "za życiem" , to może w lutym się coś znajdzie. Panie z opieki społecznej- ''przecież się należy". O rok...