Zgodnie z rozporządzeniem w trakcie specjalizacji istnieje możliwość wyjazdu na staż zagraniczny - wg pań w CMKP należy na ten czas wziąć urlop bezpłatny w miejscu odbywania specjalizacji, i oczywiście oznacza to przedłużenie specjalizacji. Jednak można wnioskować o uznanie tego stażu za równoważny z programem specjalizacji i skrócenie specjalizacji do pierwotnego wymiaru: https://www.cm...