Pracuję na całościowym kontrakcie, czy podlegam obowi...