Nasunął się zawiły temat ? 1.Czy będąc pracownikiem w POZ przyjmuję określoną liczbę pacjentów danego dnia ale przyjąłbym/przyjęłabym wszystkich którzy się zgłosili gdyby....... 2.Pracując jako zatrudniony/zatrudniona w Przychodni POZ wypisuję badania diagnostyczne jakie wydają się mi potrzebne d...