jest zaświadczenie odnośnie hospitalizacji wystawione w oddziale chirurgii, dziś rodzic odesłany do pediatry po zaświadczenie , że w tym czasie sprawował opiekę na dziećmi . Według nowych przepisów od br? C...