Czy wypisując leki refundowane, np.na nadciśnienie, "cholesterol", czy "prostatę" trzeba każdorazow...