KRUS kieruje na turnusy rehabilitacyjne, by uzdrowić rencistów. Do roślinne...