Doktorowi Jackowi Krajewskiemu , Prezesowi Porozumienia Zielonogórskiego zmarła żona . Wyrazy współczucia od nas , nie tylko ...