Czy ktoś z Was zajmuje się orzekaniem o niepełnosprawności? Czy wynagrodzenie za wydanie orzeczenia jest regulowane odgórnie, czy zależy od hojności powiatu? U nas proponują 25 zł za wydanie jednego orzeczenia. Może napiszę słownie: dwadzieścia pięć złotych (oczywiście brutto- jak wystawię fakturę, to od tego trzeba potrącić podatki i inne ****rele). Jedyną moją mo...