Pacjent z utrwalonym AF, przez lata na prawidłowym INR 2-3. Nagle w badaniu INR 1,3. Podejrzane, co skłoniło mnie do pogłebienia wywiadu. Okazało sie, ze ...