Karta dilo jakie są nowe przepisy.kto ma obowiązek wydania karty.C...