Lokalny Sanepid zwrócił się dzisiaj do mnie pisemnie "z prośbą o przesłanie informacji na temat szczepień przeciw Streptococcus pneumoniae w populacji dzieci i młodzieży, należących do grup ryzyka, urodzonych w latach 2003-2016". Do pisma załączono tabelę, do której należy wpisać liczbę dzieci z ww roczników będących w grupach ryzyka, liczbę zaszczepionych oraz liczbę nie zaszczepionych spośród tej grupy. Z adnotacją "UWAGA - w kolumnie "Zaszczepieni…" należy wykazać wszystkie osoby zaszczepione, zarówno komercyjnie jak i w ramach PSO! Podstawy prawnej w piśmie nie znalazłam. Zapytana o nią telefoniczn...