Wyrazy współczucia i ubolewania, dla Rodzin zmarł...