Czy nadal trzeba pisać ilość tabl. na receptach na antybi...