Bardzo proszę lekarzy pełniących funkcję kierowniczą w SPZOZ-ie o informację jak Wasze organy założycielskie wyceniły Waszą pracę kierowniczą .Ja zgodnie z Ustawą podniosłam wynagrodzenie swoim pracownikom ,ale o mnie organ założycielski ,czyli gmina -zapomniał .Finał jest taki ,że moje wynagrodzenie  zasadnicze jest niższe niż lekarza nie będącego szefem ;-(  I wynosi 3 300 brutto.Jako lekarz POZ zarabiam na siebie (lista bazowa pacjentów ) i posiadam wykształcenie podyplomowe w zakresie Zarządzani...