co należy wpisać jako 20 cyfrę kontrolną, w tym...